Görüntü işleme yöntemi ile çalışan, yüksek sayma hızı ve hassasiyetine sahip tohum sayma makinesi

1512 desteği ile geliştirilen ve prototipi yapılan tohum sayma makinesi üzerinde geliştirmeler yapılarak, ürün ticari bir hale getirilmiştir. Projenin öncelikli hedefi yüksek hızda tohum saymaktır.

Söz konusu yüksek hız olunca, paralel veri işleyebilen FPGA görüntü işleme uygulamaları için çok uygundur. Öyle ki 1512 prototip aşamasında kullanılan kamera 120Fps ve 1MB'lık data çıkışı olan bir Area Scan kamera olmak üzere saniyede işlenmesi gereken data boyutu 120MB'tır. Bu da çok büyük bir data boyutudur. PC üzerinde çalışan yazılımlarla bu büyüklükte bir datayı 1 sn'de işlemek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden projede görüntü işleme için özellikle FPGA kartı kullanılmıştır.

Bir diğer öncelik ise yüksek doğruluktur. Makineyi yüksek doğrulukta çalıştırabilmek için, öncelikle seçilen donanımın doğru olması gerekmektedir. Bunlar: FPGA kartı (geçek zamanlı işlem yapabilmek için), Kamera, vibrasyon motoru, aydınlatma ve mekanik tasarımdır. Kamera için en kritik detay kameranın çok hızlı olması ve global shutter (tüm pikselleri aynı anda aktif ederek, hareketli nesnelerin görüntüleri çekildiğinde; görüntülerde herhangi bir bluring olmaması) özelliğinin olmasıdır.

Donanıma karar verdikten sonra geliştirilen algoritma sayesinde doğruluk oranı artırılmaktadır. Bu proje süresince uygulanması gereken yöntemler: Yüksek hız sorunu FPGA kartı ile çözülmüş olup; bu aşamada da algoritmanın son hali FPGA kartı üzerinde çalışılmıştır.