Tamer Gülkaya - Orion Yaşam Teknolojileri

Tıp bilimi tarihsel gelişimi içerisinde doğanın kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmıştır.Modern ortadoks tıbbı bitkilerden üretilen ilaçlardan yararlandığı gibi ilaç sektörünün gelişim sürecinde ürettiği sentetik veya yarı sentetik ilaçlardan da fayda görmektedir.gelişmiş pek çok ülkede ilaç endüstrisine hammadde sağlayan çiftlikler vardır.