Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent yerleşkesinde bulunmak araştırma ve uygulama ekosistemine dahil olabilmek başlı başına bir avantaj. Sağlık uygulamaları alanında (özellikle kök hücre ve hücresel tedavi ürünleri alanında) hizmet veren kuruluşumuz teknokent'in ilk firmalarından, dolayısı ile kurumsallaşma ve sürekli iyileşmeyi yaşayarak görmekteyiz. Bu bağlamda özellikle son iki yılda teknokentimiz önemli atılımlar yaptı, bizde bu gelişmelerden doğrudan yada dolaylı kazanımlar elde ettik. Gerek teknokent yönetiminin gerekse ilgili kanun ve mevzuatların maddi (muafiyet vb.) ve manevi (marka değerimize sağladığı katkılar vb.) desteklerini son derece önemli buluyoruz.

Rutin hizmet alanımız sağlık uygulamaları Ar-Ge faaliyetlerimizde bu yönde. Özellikle hücresel tedaviler ve doku Mühendisliği alanında araştırmalarımız var. Sağlık ile ilgili araştırmaların ticarileşmesi diğer alanlara göre daha uzun süreçleri kapsadığı için genelde orta ve uzun vadede geri dönüş olmasını bekliyoruz. Teknokent teknoloji transfer ofisi ve araştırma projeleri destek birimi ile sürekli iletişim halindeyiz, iyi bir iş birliğimiz var. Bu yönüyle zor ve zahmetli olan süreçleri teknokentin desteği ile yürütmekteyiz.

Durmuş Burgucu

Babylife Genel Müdürü