Antalya Teknokent'i bünyesinde, 2017 senesinde başvurduğum ve desteklenmeye hak kazanan TÜBİTAK/TEYDEB Teknogirişim projem vasıtasıyla yer almaya başladım. Hem proje sürecinde bazı teknik konularda verdikleri destekler ile hem de çeşitli sanayi ve kamu kuruluşları arasında iletişimin sağlanması açısından organize ettikleri seminer, toplantı vb. etkinlikler ile büyük katkılarını gördüm. Antalya Teknokent'inde bulunan bir firmaya sahip olmanın sağladığı prestij sayesinde diğer firmalarla yapılabilecek anlaşmaların ve bilgi akışının daha güvenilir sınırlar içerisinde yürütülebileceğini söyleyebilirim. Özellikle yeni girişimlere; Ar-Ge çalışmalarını yürütmesi esnasında şirketleşme sürecini öğrenmeleri, ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmaları, üniversitelerin nitelikli ve alanlarında uzman kadroları ile danışmanlık faaliyetlerini yürütebilmesi bakımından oldukça yardımcı olunduğunu belirtirim.

Gül Merve Gencer

Tübitiak Bigg Girişimcisi