Antalya Teknokent BKY Ağı

Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş. Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı

Antalya Teknokent Yönetici ve işletici A.Ş. , T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan BKS(Bireysel Katılım Sermayesi) mevzuatı kapsamında melek yatırım ağı başvuru sürecini 2022 yılında başlatmış ve akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasını beklemektedir.

Yazılım, Bilişim, Savunma Sanayi, Tarım ve Gıda sektörleri başta olmak üzere bünyesinde yenilikçi teknolojilerin gelişimine katkı sağlamak üzere ön kuluçka ve kuluçka imkanlarına sahip olan Antalya Teknokent, BKY Ağının kurulumu ile birlikte bölgeden ve ulusaldan gelen teknoloji girişimlerine uygun yatırım ortamını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ön Kuluçka ve Kuluçka merkezlerinde girişimlerine ofis yeri, eğitim, mentorluk, danışmanlık ve diğer birçok alanda hizmet sunan Antalya Teknokent, BKY ağına öncelikli Yazılım, Bilişim, Savunma Sanayi, Tarım ve Gıda sektörlerine yönelik yenilikçi ürünler üreten girişimlerin başvuruları kabul ederek yatırımcılar ile girişimleri düzenli olarak bir araya getirecektir. Girişimlerin sistematik olarak düzenlenecek yatırım görüşmelerinde hazırladıkları iş planlarını bireysel, kurumsal yatırımcı ve şirketlere sunmaları sağlanacaktır. Bu kapsamda girişimlere yatırım kararının verilmesi, yatırımcı ile girişimci arasındaki hukuki sürecin yürütülmesi ve izlenmesi, yatırımcılara raporlanması ve exit imkanlarının araştırılarak yönetilmesi ağ tarafından yürütülecektir.

Ayrıca potansiyel yatırımcılar, BKS mevzuatına göre kurulan Antalya Teknokent BKY ağı üzerinden de BKY Melek Yatırımcı Başvurusu yapılabilecektir.

Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Nedir?

Bireysel katılım yatırımcılarının bu BKS Yönetmeliği kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi temsil etmektedir.

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) Nedir?

Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri temsil etmektedir.

Bireysel katılım yatırımcısı lisansı (BKY lisansı) Nedir?

T.C. Hazine ve Maliye Müsteşarlığınca belirlenen kriterleri karşılayan BKY'lere verilen ve devlet desteğinden yararlanma olanağı sağlayan belgedir. Bu belgeye başvurmak için tıklayınız.

BKY(Bireysel Katılım Yatırımcısı) lisansı sahibi olan Yatırımcılar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan BKS (Bireysel Katılım Sermeyesi) yönetmeliği kapsamında akredite bir Melek Yatırımcı Ağı üzerinden yaptıkları yatırımların %75'ini veya %100′ ünü aynı sene içerisindeki kişisel gelir vergisi matrahlarından düşebilmektedirler. Yatırımcıların BKY lisansı sahibi olabilmesi için öncelikle yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekir. Lisanslı Yatırımcıların vergi muafiyeti desteğinden yararlanabilmeleri için BKS mevzuatında belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve yatırım yaptıkları girişim şirketlerinde sahip oldukları hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartı aranır.

BKY lisans başvurusu işlemleri sadece T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Melek Yatırımcı Ağları tarafından yapılabilir.

BKS Yönetmeliği için tıklayınız.

Yatırımcı Ağı Faaliyetleri

  • Sistematik olarak girişim ve yatırımcı görüşmelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Ön Kuluçka ve Kuluçkasında bulunan yada Teknokent dışından bölgeden ve ulusaldan başvuru yapan girişimleri Ağın oluşturduğu yatırım kriterleri çerçevesinde değerlendirmek,
  • Girişimlerin yatırımcılara sunum yapmaya hazır hale getirilmesi,
  • Yatırımcılara cazip gelen girişimlerle ilgili detyalı takip ve analizlerin çıkartılması,
  • Girişimlere yönelik yatırım kararları sonrasında hukuki süreçlerin ve genel kurul idari süreçlerinin yürütülmesi,
  • Potansiyel yatırımcıların BKY Lisans başvurularının yürütülmesi, Bakanlık sürecinin takibi ve gerekli onayların alınması
  • Yatırım alan girişimlerin yatırım sonrası düzenle izlenmesi, raporlanması ve exit stratejilerinin oluşturulması