ANTALYA TEKNOKENT MENTOR ARAYÜZ PROGRAMI

Teknoloji odaklı KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizması yararlandırılmak üzere kurgulanmış TÜBİTAK BİGG Plus Uygulayıcı Kuruluş projesidir.

Proje kapsamında Teknoloji odaklı 30 KOBİ'ye yenilik yönetimi ve ticarileştirme süreçlerinde rehberlik hizmetleri sunulacaktır.

1

KOBİ'nin iş geliştirme ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik gereksinimlerinin analiz edilmesi

2

KOBİ'nin ihtiyacına uygun mentor ile eşleştirilmesi

3

KOBİ ile mentorun birlikte çalışma planı oluşturması ve takibin yapılması

4

KOBİ’nin mentorluk hizmetlerine istinaden gelişiminin izlenmesi ve raporlanması

5

KOBİ'lerin somut çıktılarının belirlenmesi

PROJEYE DAHİL OLAN KOBİ’LER İÇİN SÜREÇ

Proje kapsamında sisteme dahil olan tüm KOBİ ve Mentorler süreçlerini TÜBİTAK Prodis sistemi üzerinden Uygulayıcı Kuruluş kontrolünde gerçekleştireceklerdir.

Antalya Teknokent’in yürüttüğü TÜBİTAK BIGG+ projesinden faydalanacak KOBİ’lerin TÜBİTAK TEYDEB Programlarından herhangi birini yürütmüş yada yürütüyor olması şartı aranmaktadır.

Programa kabul alan KOBİ’ler tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik en fazla 12 ay boyunca mentorluk hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecektir.

KOBİ’ler mevcut durum analizi sonucunda hazırlanacak Mentorluk programı kapsamında eğitim programlarına dahil edilecekler.

KOBİ’ler, Mentorluk programı süresince Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi ve Ticarileşme konusunda gelişim sağlayacaklardır.

Antalya Teknokent Mentor Arayüz Programı Mentor Süreç Yöneticileri tarafından görüşmeler, görüşme sonuçları ve raporlamalar takip edilecek ve TÜBİTAK Prodis sistemi üzerinden onayları verilecektir.

KOBİ BAŞVURU

TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında desteklenmiş/desteklenen KOBİ'lerin başvurusuna açıktır. Seçim aşamasından sonra KOBİ'lere yönelik oryantasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.

ANTALYA TEKNOKENT BİGG PLUS projesinde yer almak için başvurunuz.

SON BAŞVURU TARİHİ: 10.03.2023

MENTOR HAVUZU

ANTALYA TEKNOKENT BİGG PLUS projesinde Mentor olarak yer alabilmek için tıklayınız.

Seçim aşamasından sonra Mentor'lara yönelik oryantasyon toplantısı gerçekleştirilecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 10.03.2023

YATIRIM EKOSİSTEMİ İŞBİRLİKLERİ