Antalya Teknokent Sınai Mülkiyet Varlıklarının Değerlemesi Bilgilendirme Toplantısı'na Firmalarımızın ve Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlerinin Katılımıyla Gerçekleştirdik

Antalya Teknokent Sınai Mülkiyet Varlıklarının Değerlemesi Bilgilendirme Toplantısı'nı firmalarımızın ve Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantıda fikri mülkiyet hakları, değerleme yöntemleri ve yaklaşımları konularında katılımcılar bilgilendirildi.