Antalya Teknokent Akademi Hayata Geçiyor

Antalya Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi olarak Eğitim, Farkındalık ve Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede düzenlenecek etkinlikler ile, üniversiteler ve iş dünyasına yönelik olarak Antalya Teknokent yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkanlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, sektörel konular, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.