Genomcare Gen Hücre Tedavileri ve Biyoteknolojik Biyoterapötik Ürün Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.