Antalya Teknokent Akademi Kapsamında Oyun Trendleri Eğitimi'ni Düzenledik

Oyun Trendleri Eğitimi'ni firmalarımızın, Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Programda, Metaverse, Kripto Oyunlar ve Oyunlaştırma konularında katılımcılar bilgilendirilerek, soruları cevaplandırıldı.