Antalya Teknokent Firmalarına Teknokent Yönetim Sistemi Portalı Eğitimi Verildi

Antalya Teknokent firmalarımıza Teknokent Yönetim Sistemi Portalı, Ar-Ge, İnovasyon Kdv, kurumlar, sgk İstisnaları, proje bitirme belgeleri, patent, faydalı model, tasarım tescil belgesi konularında eğitim gerçekleştiriyoruz.