Antalya Teknokent TTO Olarak TTGV Tarafından Düzenlenen Metrikler Odak Grup Toplantısı'na Katıldık

Antalya Teknokent TTO Koordinatörümüz Songül DEMİRTAŞ, TTGV tarafından düzenlenen Metrikler Odak Grup Toplantısına katıldı. Toplantıda, TTO'ların etkinliğinin analizi çalışması kapsamında TTO'lara ilişkin mevcut uygulamaların, performansların ve etkilerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi.