Antalya Teknokent Yönetim Sistemi Portal Eğitimi ve Elektronik Belge Yönetim (E-İmza) Sistemi Eğitimi

Antalya Teknokent Portal Eğitimi'ni ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi'ni firmalarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Proje süreçleri, raporlar, muafiyetler, firma işlemleri ve EBYS ile ilgili konularda firmalarımıza bilgilendirmede bulunarak, sorularını cevaplandırdık.