ANTALYA TEKNOKENT AKADEMİ PROGRAMI FİRMA TOPLANTISI

Genel müdürümüz İbrahim YAVUZ, Antalya Teknokent'te farklı sektörde yer alan firmalarımız ile bir araya geldi. Firmalarımız, Ar-Ge projeleri ve inovatif ürün çıktıları hakkında gerçekleştirdikleri çalışmalarından söz etttiler. İbrahim YAVUZ, Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alan firmalarımızın önemli Ar-Ge çalışmaları ile bölgeye katkısının yadsınamayacağını belirtti. Toplantıda söz alan firma yetkilileri, Antalya Teknokent'in son bir yıl içerisinde büyük başarılara imza attığını, bununla birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin her geçen gün büyüyerek farklı bir noktaya geldiğini ifade ettiler. Üniversite- Sanayi İş birliği konusunda da Antalya Teknokent'in güçlü çalışmalar gerçekleştirdiklerini bu faaliyetlerin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alan firmalara katkılarının önemli olduğunu belirttiler. Toplantı sonunda ise firmalarımızın görüş ve önerileri değerlendirildi.