TGBD ve TÜRKSMD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Genel Müdürümüz, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanımız Dr. İbrahim Yavuz'un katılımıyla TGBD ve TÜRKSMD arasında Teknokentlerimizde stratejik öneme sahip Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.