Kobilerle güçlü ve güvenli yarınlara programına katıldık

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda kobilerin finansmana erişim ve yararlanabilecekleri kaynak alternatifleri konulu panelin gerçekleştirildiği "Kobilerle güçlü ve güvenli yarınlara" programına katıldık.