Sağlıkta Dijital Dönüşüm Çağı Eğitimi'ni Gerçekleştirdik

Sağlıkta Dijital Dönüşüm Çağı Eğitimi'ni firmalarımızın, Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Programda yazılım sektörüne yönelik regülasyonlar, metaverse ve sağlıkta yazılım konularında katılımcılar bilgilendirilerek, soruları cevaplandırıldı.