Teknokent Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇ Derneği̇ Yöneti̇minde

Türkiye'deki aktif tüm Teknokentlerin yer aldığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin Bilkent Cyberpark'ta gerçekleştirilen Genel Kurulunda Antalya Teknokent Genel Müdürümüz İbrahim Yavuz yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Yönetim Kurulu Bilkent Cyberpark, Antalya Teknokent, İTÜ Teknokent, Ulutek TGB, Ege Tgb, Konya Teknokent, Çanakkale Teknokent şeklinde oluşmuştur.