Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması Projesi ''YERSİS'' Toplantısı'na Katıldık

Antalya Teknokent olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması Projesi ''YERSİS'' toplantısına katıldık. Toplantıda projenin amacı, projenin bölgelere olan sosyo-ekonomik etkisi ve yerleşimler arası ilişkileri görüşüldü.