Horizon 2020

Amaç Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin ...

Eureka

EUREKA EUREKA Nedir? EUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve ...

Era-Net

ERA-NET ERA.NET Nedir? • ERA-NET projelerinde konsorsiyum ...

Eurostars

EUROSTARS Nedir? Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa'daki ...