BusinessCARE Ticarileşme Hızlandırma Programı

Programın Adı: BusinessCARE Ticarileşme Hızlandırma Programı

İş planı/prototipe sahip iş fikri için yatırım almış 1-3 yaşındaki tekno girişimlerin teknik, idari ve organizasyonel anlamda pazara hazır hale gelmesini sağlayacak hızlandırma programı. Programa dahil olan katılımcıların geliştirdiği/ geliştirmekte olduğu ürünlere yönelik derinlemesine pazar, hedef kitle, teknoloji, rakip ve patent analizleri yapılarak ürünün iktisadi değeri tespit edilecek, bu bilgi seti doğrultusunda girişimcilerin yerli ve yabancı yatırımcı görüşmeleri yapmaları sağlanacaktır. Ticarileşme programı dahilinde girişimcilere sunulan hizmetler sadece teknik ve teorik düzeyde değil aynı zamanda, insan kaynağı seçimi, web sitesi kurulumu, hukuki ve finansal konularda uygun uzmanlarla eşleştirme ve sürekli iletişime dayalı mentörlük ile desteklenecektir.

* KOBİ Olgunluk Seviyesinin Tespiti ve geliştirilmesi

* Ar-Ge Yenilik Kapasitesinin Tespiti ve geliştirilmesi

* Mentor - Yatırımcı Eşleştirme

Başvuru Şartları: Şirket kuruluşunun üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş olması

Son Başvuru: 08.01.2024