Caretta Ön Kuluçka Yaratıcı ve Yenilikçi Fikir Geliştirme Programı

Caretta Ön Kuluçka

Yaratıcı ve Yenilikçi Fikir Geliştirme Programı

IdeaCARE

Hızlandırma Programı Çağrısı

IdeaCARE Hızlandırma Programı ile henüz Start-Up'nı yada Spin-Off'unu kurmamış başlangıç aşamasındaki iş fikri sahibi girişimci adaylarının ülke öncelikleri ve stratejilerine uygun olarak yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sunacak temel uygulamalı eğitimlerden ve mentorluk hizmetlerinden yararlanmaları amaçlanmıştır.

Programın Kapsamı: IdeaCARE Hızlandırma programından mezun olmuş girişimci adayları programın akışında belirtilen Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme Hızlandırma Programı SustainCARE ve Ticarileşme Hızlandırma Programı BusinessCARE Programlarına geçiş sağlamakla birlikte iş fikrinin mahiyeti ve başvuru koşullarını sağlaması halinde BİGG AKDENİZ Programına geçiş yada Antalya Teknokent bünyesinde yürütülen diğer hızlandırma programlarından ve Antalya Teknokent Caretta Ön Kuluçka imkanlarından ücretsiz yararlanabilecektir.

Başvuru Koşulları:

 • Örgün Öğrenim veren üniversitelerin ön lisans lisans, yükseklisans ve doktora programlarında öğrenci olmak veya mezun olmak,
 • Şirket sahipliği veya ortaklığında bulunmamak

Not: Programa 40 girişim adayı kabul edilecektir.

Başvuru Yapılabilecek Alanlar:

 • Akıllı Ulaşım
 • Akıllı Şehirler
 • İletişim ve Sayısal Dönüşüm
 • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
 • Sağlık İyi Yaşam
 • Enerji ve Temiz Teknolojiler
 • Yeşil Büyüme

Alanlarından yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesine yönelik başvurular alınacaktır.

Caretta Ön Kuluçka Ideacare Hızlandırma Programı

Çağrı Takvimi

Son Başvuru Tarihi 20 Aralık 2022
Başvuru Ön Değerlendirme 15 – 22 Aralık 2023
Eğitim Takvimi Aralık – Ocak – Şubat
Demo Day 15 Şubat 2023

Hızlandırma Programını başarı ile tamamlayan girişimci adayları;

 • Antalya Teknokent Caretta Ön Kuluçka'nın girişimcisi olmakla birlikte programın devamında sunulan imkanlarından ücretsiz yararlanabilecektir.
 • Antalya Teknokent Caretta Ön Kuluçka “Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme (SustainCARE)” Hızlandırma Programına kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Caretta Ön Kuluçka'nın diğer hızlandırma programlarında yer almaya devam ederek, Ar-Ge desteklerinden şirketleşmeye ve patent başvuru süreçlerine dair hizmetlerinden yararlanabilecektir.
 • TÜBİTAK BİGG ve KOSGEB İleri Girişimcilik Desteklerine konu başvuru yapabilecek derecede yenilikçi iş fikrine sahip olacaktır.
 • TÜBİTAK BİGG Başvuru Koşullarını sağlaması kaydı ile teknik doğrulama safhasını geçmiş sayılarak BİGG AKDENİZ Programı Hızlandırmasına kabul edilecektir.
 • Stratejik işbirliği geliştirdiğimiz kurumların iş fikri yarışmaları ve hızlandırma programlarına yönlendirilebilecektir.

Caretta Ön Kuluçka Girişimcilerine Sunulan İmkanlar

Caretta Ön Kuluçka Çalışma Ortamı:

Caretta Ön Kuluçkada yer alacak girişimler/girişim grupları, ön kuluçka alanımızın sahip olduğu tüm imkanlara sahiptirler. Elektrik, internet, su ve mutfak gibi maliyetleri düşünmeden ortak ve bireysel çalışma alanları, toplantı ve eğitim salonlarından faydalanırlar.

Girişimcilik Eğitimleri:

Caretta Ön kuluçka hızlandırma programları girişimcilerin/girişim gruplarının ihtiyacına binaen kurgulanmıştır. Bu Programlar “Yaratıcı ve Yenilikçi İş Fikri Geliştirme (IdeaCARE)”, “Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme (SustainCARE)” ve “Ticarileşme (BusinessCARE)” başlıklarında ve mevcut tecrübe ve uluslararası başarılı örnekler referans alınarak özelleştirilmiş eğitim, mentörlük, iş ağı kurma, iş planı yazma danışmanlığı gibi hizmetlerin girişimcilere sunulmasından oluşmaktadır.

IdeaCARE: Farklı disiplinlerde uzmanlığa sahip olan teknogirişimci adaylarının (Akademik ve akademik olmayan) yaratıcı ve yenilikçi iş fikri geliştirmesi için temel uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Eğitimlerde tüm dünyada kabul görmüş “Ideation”, “Creative Thinking” “FMEA”, “Design Thinking” gibi metodlardan faydalanılacaktır. Ek olarak, program katılımcılarına dijital teknolojiler ve yazılımın temel kabiliyetleri hakkında konunun uzmanları tarafından kavramsal eğitim verilerek, her katılımcının bu kabiliyetler doğrultusunda fikir geliştirmesi talep edilecektir.

SustainCARE: CARETTA Ön Kuluçka girişimleri arasından özgünlüğü yüksek ve ihracat potansiyeli olanlar seçilerek Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme “SustainCARE” programına dahil edilecektir. Bir iş modelinin sürdürülebilirliğini belirleyen en önemli parametrenin pazar taleplerine verilen karşılık olduğu kabulü ve ihracatın işletmelerin karlılığına olan etkisi göz önünde bulundurularak, temel girişimcilik kavramları ve yalın girişim metodolojisine ek olarak girişimcilerin sektör ve teknolojilerine göre belirlenecek sayı tipte uluslararası potansiyel müşteri ile mülakat gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. Sırasıyla iş modeli oluşturulması, teknik/ teknolojik zorlukların belirlenmesi ve çözümlerin geliştirilmesi ve iş planı yazımı süreçlerinin her üçü için ayrı ayrı mentörlük mekanizması işletilecektir.

BusinessCARE: İş planı veya prototipe sahip veya iş fikri için yatırım almış teknogirişimcilerin teknik, idari ve organizasyonel anlamda pazara hazır hale getirilmesi sağlanmaktadır. Programa dahil olan katılımcıların geliştirdiği/ geliştirmekte olduğu ürünlere yönelik derinlemesine pazar, hedef kitle, teknoloji, rakip ve patent analizleri yapılarak ürünün iktisadi değeri tespit edilecek, bu bilgi seti doğrultusunda girişimcilerin yerli ve yabancı yatırımcı görüşmeleri yapmaları sağlanacaktır. Ayrıca yatırımcı ile yapılan görüşmeler sırasında önemli etkisi olan prototiplerin imalatı için profesyonel düzeyde akademik ve akademik olmayan uzmanlık hizmet alımlarının yapılması için danışmanlık verilecektir. Bu hizmet alımları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Tasarım
 • Test-analiz
 • Mühendislik hesapları
 • Fason imalat

Prototipleme Laboratuvarları:

Caretta Ön Kuluçkaya kabul edilen Girişimci/Girişimci grupların fikir ya da projelerini hayata geçirmeleri sürecine destek olabilmek amacıyla temel mühendislik ekipmanları ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Antalya Teknokent Kuluçka Merkezi Prototipleme Atölyesini ücretsiz yararlanmaları sağlanmıştır.

Patent ve Şirketleşme:

Caretta Ön Kuluçka'ya kabul edilen ve hızlandırma programlarında gelişim sağlayan girişimlerin/girişimci grupların patent başvurularında ve şirket kuruluş aşamasında birebir yönlendirme hizmet desteği sağlanmaktadır.

Mentorluk Hizmetleri:

Caretta Ön Kuluçka girişimleri/girişim gruplarının birikim ve yeteneklerinin hayata geçirmek istedikleri iş fikirleri ile uyumlu bir şekilde pazara entegre olabilmesine olanak sağlayan gerektiğinde sektör gerektiğinde akademik uzmanlık gerektiren alanlarda bir araya gelecekleri uzmanlardan oluşan başarıya giden yolda mentorunun deneyim ve tecrübelerinden yararlanmayı sağlayan hizmettir.

Kamu ve AB Fonlarına Yönlendirme:

Caretta Ön Kuluçka IdeaCARE Programını başarı ile tamamlayan SustainCARE ve BusinessCARE Programlarına devam eden girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik uygun Kamu (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajanslar vb) ve AB fonlarına eş zamanlı olarak yönlendirilmesi ve başvurusunun hazırlanmasına destek sağlanmaktadır.

Network - Demo Day:

Caretta Ön Kuluçka, çatı kuruluşu Antalya Teknokent'in kuruluşundan itibaren bölgede, ulusalda ve uluslararası arenada geliştirdiği 100'ü aşkın işbirliği ile girişimcilerin iş fikirlerini geliştirme, pazar fırsatlarından yararlanma, rekabet avantajı yaratma konusunda network geliştirmelerini sağlamakta ve kurumsal firmalarında dahil olacağı satış odaklı Demo Day'ler düzenlemektedir. Girişimcilerin Demo Day'ler ile sektör bazlı firmalarla bir araya gelmesi ve satış görüşmesi yapması sağlanır.

Yatırımcı Buluşmaları:

Caretta ön Kuluçka, prototipleme safhasını tamamlamış ve pazara giriş engellerini aşmış girişimcilerinin yatırım ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarını Caretta Yatırım Platformunda bir araya getiriyor. Bu buluşmalar caretta ön kuluçka girişimlerine yatırım sağlamanın dışında networkünü genişletmesini, Pazar ve İş geliştirme konusunda mentorluklardan yararlanmasını sağlamaktadır.

PR Destekleri:

Caretta Ön Kuluçka Girişimcileri basılı ve dijital mecralarda tanıtım faaliyetlerine yönelik röportajları, bilgilendirme tasarımları ve haberleri Antalya Teknokent TTO kurumsal iletişim ekibi ve stratejik işbirliği yaptığı ajansları tarafından profesyonel hizmet sunularak yayınlanır.

Eğitim Programı: Çok Yakında Paylaşılacaktır.