SustainCARE Sürdürülebilir İş Modeli Geliştirme Hızlandırma Programı

Programın Adı: SustainCARE Sürüdürülebilir İş Modeli Geliştirme Hızlandırma Programı

Girişimciler için bir iş modelinin en kırılgan yönünün sürdürülebilirlik olduğunu görmekteyiz. Bu kapsamda bir iş modelinin sürdürülebilirliğini belirleyen en önemli parametrenin pazar taleplerine verilen karşılık olduğu kabulü ve ihracatın işletmelerin karlılığına olan etkisi göz önünde bulundurularak, temel girişimcilik kavramları ve yalın girişim metodolojisine ek olarak girişimcilerin sektör ve teknolojilerine göre belirlenecek sayı tipte ulusal/uluslararası potansiyel müşteri ile eşleşmeleri sağlanacaktır. Sırasıyla iş modeli oluşturulması, teknik/ teknolojik zorlukların belirlenmesi ve çözümlerin geliştirilmesi ve iş planı yazımı süreçlerinin her üçü için ayrı ayrı mentörlük mekanizması işletilecektir. Böylelce girişimcilerin iş modelleri hem 3 ayrı göz tarafından doğrulanmış hem de uzmanlık alanlarına göre mentör hizmetinden yararlanmış olacaklardır.

* Girişimin İhtiyacına Göre Özelleştirilmiş Girişimcilik Eğitim ve Mentorluk Hizmetleri

* Mevcut iş Modeli Değerlendirme ve Yeni iş Modeli Geliştirme

* Şirket Olanlar için Ar-Ge Yenilik Kapasitesinin Tespiti ve Geliştirilmesi

* Şirket Olanlar için KOBİ Olgunluk Seviyesinin Tespiti ve Geliştirilmesi

* Kamu/Özel Sektör Destek Mekanizmalarına Yönlendirme

* Mentor - Yatırımcı Eşleştirme

* Demoday Katılımı

Başvuru Şartları;

* Gerçek kişi girişimciler için başlangıç aşamasında iş fikri/prototipe sahip olmak,

* Gerçek kişi girişimciler için önlisans-lisans-yükseklisans-doktora öğrenci veya mezuniyet belgesine sahip olmak,

* Firma Sahibi girişimciler için Şirket kuruluşunu son 1 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olmak,

* Başvuru formunda belirtilen öncelikli alanlara hitap eden tekno girişim iş fikrine/prototipe/ürüne sahip olmak,

Son Başvuru: 08.01.2024