1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amaç Ülkemiz sanayisine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye ...

1505 - TÜBİTAK Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

Amaç Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve ...

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Amaç KOBİ'lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile ...

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

Amaç Ulusal öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye'de yerleşik katma değer oluşturan ...

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

Amaç Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da ...

San-Tez Ar-Ge Destek Programı

Amaç Sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi işbirliği ile ...

KOSGEB Destekleri AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Amaç Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ...