Tarihçe

Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme bölgesi başlığı altında 4 Kasım 2004 te kurulan ve 1 Ocak 2005 te faaliyete geçen Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş. 4691 sayılı kanunla kurulmuş olup çeşitli sektörlerden Ar-Ge odaklı ileri teknoloji üreten ve kullanan inovatif şirketleri bünyesinde barındırmaktadır. Antalya Teknokent turizm, sağlık sanayi yazılım perakende eğitim ve inşaat sektörlerinde yürütülen teknoloji odaklı projeleri desteklemektedir.

Akdeniz Üniversitesinin akademik bilgi birikimiyle ileri teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini sentezleyerek ekonomideki teknolojiye dayalı payı sürekli arttırıp teknoloji kullanan veya üreten firmalar arasında sinerji yaratarak küresel rekabete kaynak oluşturmayı kendisine misyon edinen kuruluşumuz Antalya'daki yenilikçi hareketler ve Ar-Ge nin odak noktalarından birisi haline gelmiştir.