Vizyon - Misyon

VİZYON
Üniversite alt yapı olanakları ile desteklenen Ar- ge çalışmalarını ekonomik güce dönüştürerek üretilen teknoloji ile doğru orantılı olarak Türkiye'nin küresel pazardaki teknoloji payını arttırmak.

MİSYON
Üniversitenin akademik bilgi birikimi ile yüksek teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini birleştirerek ülke ekonomisindeki teknolojiye dayalı payı sürekli arttırmak ve teknoloji kullanan veya üreten firmalar arasında sinerji yaratarak küresel rekabete kaynak oluşturmak.