Tarihçe

Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı ile 4 Kasım 2004'te kurulmuştur. 4691 sayılı kanunla 1 Ocak 2005' te faaliyete geçen Antalya Teknokent Yönetici ve İşletici A.Ş., bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirkettir. Antalya Teknokent, Ar-Ge odaklı ileri teknoloji üreten ve kullanan inovatif şirketleri bünyesinde barındırmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi'nin akademik bilgi birikimiyle ileri teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini sentezleyerek ekonomideki teknolojiye dayalı payı sürekli arttırıp teknoloji kullanan veya üreten firmalar arasında sinerji yaratarak küresel rekabete kaynak oluşturmayı misyon edinmiştir.