Antalya Teknokent TTO

Hangi Ar-Ge desteklerinin olduğunu mu araştırıyorsunuz?

Akademisyenlere, araştırmacılara, kurum/ kuruluşlara, firmalara ve girişimcilere ulusal ve uluslararası fonların, desteklerin tespiti, taranması ve alınması konularında destek sağlar.

Bir buluş sahibi misiniz?

Akademisyen, sanayici ve araştırmacıları fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda bilgilendirir, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ile ilgili hakların korunması, gözetilmesi ve takip edilmesi için destek sağlar.

Proje çıktılarını ticarileştirmek mi istiyorsunuz?

Ar-Ge alışmaları sonunda ortaya çıkan yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi, start-up, scale-up girişimcilerinin pazara açılmaları ve global pazarda eksikliklerinin belirlenmesi ile ilgili destek sağlar.

Bir iş fikriniz mi var?

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması akademisyen ve öğrencilerin start-up ve spin-off şirketleri kurmaları için destek sağlar.

Akdeniz Üniversitesi'nde geliştirilen teknolojileri lisanslamak ister misiniz?

Akademisyenler ve araştırmacılarla birlikte Akdeniz Üniversitesinde geliştirilen teknolojilerin lisanlaması ve ticarileşmesi konusunda destek sağlar.