Uzaktan takip, kontrol, veri toplama ve işleme ihtiyacı gelişen teknolojiye baglı olarak kullanım alanı her geçen gün artan bir ivmeye sahiptir. Özellikle geniş alanlara yayılmış işletmelerde tesislerin tek merkezden bilgisayarlar ve yazılımlar vasıtasıyla izlenmesi ve yönetilmesi kaçınılmaz bir gereksinime dönüşmüştür. Başlarda enerji ve proses sistemlerde öne çıkan ve uygulanan bu sistemler, günümüzde neredeyse tüm sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır.

Genelde GSM, WiFI, 4G, internet ve PSTN altyapılar üzerinden haberleştiren bu günkü uzaktan takip, kontrol ve veri aktarma sistemlerinin kullanmakta oldukları altyapılar nedeniyle ekonomik olmadıgı ve sürdürülebilirlik anlamında bir takım riskler taşıdıgı degerlendirilmektedir. Bu anlamda deprem fay hatlarının kesiştigi bir cografyada yaşadıgımız da düşünülürse, deprem ve olagan üstü doga olayları karşısında GSM, WiFi, 4G, Internet ve PSTN alt yapılara baglı sistemlerin normal zamanlarda ne kadar hızlı olursa olsun, afet ve olagan üstü durumlarda ciddi zafiyetlere neden oldugu bilinmektedir. 17 Agustos 1999 Marmara depreminin ardından iletişim altyapısının çökmesi sonucu yaşanan aksaklıklar, 23 Ekim 2011 Van depreminin ardından bölgedeki tüm haberleşme altyapısının çökmüş olması ve buna baglı haberleşme sorunları iddiamızı dogrular niteliktedir. Yaşanan bu gelişmelerden sonra, 112, AFAD gibi resmi kurumlar ile enerji ve dogalgaz işletmeleri iletişim ve otomasyon altyapılarını konvansiyonel karasal sistemlerle yedekleme ihtiyacı duymuşlardır.

Bu gerekçelere dayalı olarak, konvansiyonel karasal sistemlerin gelişmekte olan yeni nesil teknolojiye paralel olarak kesintisiz iletişim imkanlarını araştırma ve sürdürülebilir alt yapı çözümlerini tespit ederek geliştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu gerekçe çerçevesinde hazırlamış oldugumuz “RF Kontrol Kartı Projesi” ile hem normal yaşam şartlarında hem de afet ve olagan üstü durumlarda kesintisiz ve sürdürülebilir uzaktan takip, kontrol, veri toplama ve işleme imkanı sunacak özgün bir ürün ve yazılımın araştırılması, geliştirilmesi ve tasarlanması ile yeni bilgiler elde edilecek, elde edilen bilgi ve tecrübelerle yenilikçi projelere kaynak oluşturacaktır. Ayrıca bu proje ile “Yerli ve Milli Teknoloji Üretme” amacına matuf küçük fakat, benzer yenilikçi projelere ilham olacak önemli bir adım atmış olmak amaçlanmaktadır. Uzaktan kontrol edilebilen ve haberleşme amacıyla kullanılan mevcut sistemler analog teknolojili(ithal ve yerli) sahip, bizim geliştirecegimiz ürünlerde digital teknolojiyle geliştirerek sistem güvenligi sglanacaktır. Bu geliştirilecek olan kriptolama yazılımı sayesinde sağlanacak, giden sinyallerin şifreli gitmesi ve DSP (Digital Signal Process) teknolojisi ile sağlanacaktır.

Uzaktan takip, kontrol, veri toplama ve işleme ihtiyacı gelişen teknolojiye baglı olarak kullanım alanı her geçen gün artan bir ivmeye sahiptir. Özellikle geniş alanlara yayılmış işletmelerde tesislerin tek merkezden bilgisayarlar ve yazılımlar vasıtasıyla izlenmesi ve yönetilmesi kaçınılmaz bir gereksinime dönüşmüştür. Başlarda enerji ve proses sistemlerde öne çıkan ve uygulanan bu sistemler, günümüzde neredeyse tüm sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır.

Genelde GSM, WiFI, 4G, internet ve PSTN altyapılar üzerinden haberleştiren bu günkü uzaktan takip, kontrol ve veri aktarma sistemlerinin kullanmakta oldukları altyapılar nedeniyle ekonomik olmadıgı ve sürdürülebilirlik anlamında bir takım riskler taşıdıgı degerlendirilmektedir. Bu anlamda deprem fay hatlarının kesiştigi bir cografyada yaşadıgımız da düşünülürse, deprem ve olagan üstü doga olayları karşısında GSM, WiFi, 4G, Internet ve PSTN alt yapılara baglı sistemlerin normal zamanlarda ne kadar hızlı olursa olsun, afet ve olagan üstü durumlarda ciddi zafiyetlere neden oldugu bilinmektedir. 17 Agustos 1999 Marmara depreminin ardından iletişim altyapısının çökmesi sonucu yaşanan aksaklıklar, 23 Ekim 2011 Van depreminin ardından bölgedeki tüm haberleşme altyapısının çökmüş olması ve buna baglı haberleşme sorunları iddiamızı dogrular niteliktedir. Yaşanan bu gelişmelerden sonra, 112, AFAD gibi resmi kurumlar ile enerji ve dogalgaz işletmeleri iletişim ve otomasyon altyapılarını konvansiyonel karasal sistemlerle yedekleme ihtiyacı duymuşlardır.

Bu gerekçelere dayalı olarak, konvansiyonel karasal sistemlerin gelişmekte olan yeni nesil teknolojiye paralel olarak kesintisiz iletişim imkanlarını araştırma ve sürdürülebilir alt yapı çözümlerini tespit ederek geliştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu gerekçe çerçevesinde hazırlamış oldugumuz “RF Kontrol Kartı Projesi” ile hem normal yaşam şartlarında hem de afet ve olagan üstü durumlarda kesintisiz ve sürdürülebilir uzaktan takip, kontrol, veri toplama ve işleme imkanı sunacak özgün bir ürün ve yazılımın araştırılması, geliştirilmesi ve tasarlanması ile yeni bilgiler elde edilecek, elde edilen bilgi ve tecrübelerle yenilikçi projelere kaynak oluşturacaktır. Ayrıca bu proje ile “Yerli ve Milli Teknoloji Üretme” amacına matuf küçük fakat, benzer yenilikçi projelere ilham olacak önemli bir adım atmış olmak amaçlanmaktadır. Uzaktan kontrol edilebilen ve haberleşme amacıyla kullanılan mevcut sistemler analog teknolojili(ithal ve yerli) sahip, bizim geliştirecegimiz ürünlerde digital teknolojiyle geliştirerek sistem güvenligi sglanacaktır. Bu geliştirilecek olan kriptolama yazılımı sayesinde sağlanacak, giden sinyallerin şifreli gitmesi ve DSP (Digital Signal Process) teknolojisi ile sağlanacaktır.