ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildigi bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil oldugu çok sayıda bileşen içerir. Çogu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettigi verilerini depolamak için birleştirilmiş veri tabanı kullanmaktadır.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. Işletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diger varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

Projemizin amacı; stok takibi, pazarlama takibi, sipariş takibi, malzeme kullanımı ve tedarik vb. Tüm iş süreçlerini tek bir yazılım üzerinden yapabilecegi ERP Yazılım geliştirmektir. Eddanetwork' ün geliştirmiş olacagı yazılım, mevcut firmaların sunmuş oldugu yazılımlar gibi hazır modüller halinde olmayıp tamamen firmaların ihtiyacı olan ve yürütmekte oldugu sürece göre adapte ola bilecek, esnek bir yazılım olacaktır.

Hali hazırda piyasada pek çok ERP yazılımı bulunmaktadır. Pazar hakimiyeti büyük oranda ithal yazılımlara aittir. Özellikle Oracle ve SAP markaları bu sektörde başı çekmektedir. Bu firmalar sundukları çözümlerde her bir modülü ayrı olarak fiyatlandırmakta olup tüm Pazar için % 80 oranında ihtiyacı karşılamaktadır ancak müşteri memnuniyetini saglamakta ise % 60 gibi bir başarı saglamaktadırlar. Projede geliştirecegimiz yazılım yerli olacagından çoğunlukla ithal olarak karşılanan pazara yerli bir çözüm üretilmiş olunacaktır.

Mevcut yazılımlarda logo(tiger)entegrasonu bulunmamakta bu da muhasebe kısmında ayrı bir iş yükü oluşturduğu için firmalara zorluk çıkarmaktadır. Geliştireceğimiz yazılımın sağlayacağı bu entegrasyon uluslararası düzeyde yenilik içermektedir.