ÇOKLU İŞLETİM SİSTEMİNDE ÇALIŞABİLEN BULUT BİLİŞİM ALTYAPILI SELF SERVİS MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRMEVE İÇERİK YÖNETİMİ PLATFORMU

Yapılan çağrı kapsamında, çağrının gerekçesi olarak; mobil uygulamaların geliştirilmesinde yaşanan zorlukların temelinde farklı teknolojilerin ve platformların kullanılması yattığı ve uygulama geliştirmenin kolaylaştırılması amacıyla mobil uygulama geliştirme, koşturma ve test ortamlarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, mobil cihazların fiziksel olarak ortamda bulunmasına ihtiyaç olmadan, otomatik olarak test edilebilmelerini sağlayan platformlara gereksinim olduğu belirtilmiştir. Çağrı ile ülkemizde mobil uygulama geliştirmenin önündeki engellerin kaldırılması ve yenilikçi yerli çözümler oluşturulması hedeflenmiş olup özellikle yeni nesil mobil uygulama geliştirme, koşturma ve test ortamları geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve çözüm üretilmesi amaçlanmıştır. Mevcut ürünümüz; mobil uygulama yapmak veya yaptırmak isteyenlerin önünde büyük engeller oluşturan; birden fazla işletim sistemi olması nedeniyle teknik zorluk, yüksek maliyet, uzun proje süresi ve mobil uygulama geliştiren uzman bulma zorluğu gibi konulara çözüm olarak geliştirilmiştir. Ve bu konuda da doğru bir çözüm olduğunu da pazarda kabul görmesi ve Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulama geliştirme platformu olmasıyla kanıtlamıştır.

Mevcut ürünü ilk geliştirmeye başlamamızın üzerinden yaklaşık 4 sene geçmiştir ve bu nedenle zamanla biriken teknik sorunlar meydana gelmiştir, aynı zamanda kullanıcıların taleplerinde ve beklentilerinde gelişmeler olmuş, kullanılan teknolojiler değişmiş ve gelişmiştir. Tüm bunlar dikkate alındığında mevcut ürün üzerinde yeni Ar-Ge çalışmaları yapmak kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Projemizin yapılma gerekçesini 2 farklı kategoride değerlendirmekteyiz; Teknolojik Yetersizlikler Mobil uygulamayı özelleştirme ve genişletme imkanlarının olmaması veya çok kısıtlı olması: Mevcut ürünümüz daha çok kodlama bilmeyen ve teknik olmayan kişileri hedeflediği için; kodlama bilen kişiler kendi geliştirdikleri modülleri uygulamalara ya hiç ekleyememekte ya da eklerken birçok özellikten feragat etmek zorunda kalmaktadır. Çünkü standartlar gereği Google, Apple Android ve iOS uygulamalara dışarıdan müdahale edilmesini ve kod gömüp çalıştırmaya izin vermedikleri için başkaları tarafından geliştirilen modüllerin ana platforma eklenip çalıştırılması pratikte mümkün olmamaktadır. Bu işlem mümkün olsa bile MobiRoller'ı kullanan birinin Java ve Objective C bilip kendi modülünü yazması ender rastlanabilecek bir durumdur. Mobil istemcileri geliştirme sürecinin sancılı ve zaman alıcı olması: Mevcut üründe desteklediğimiz farklı platformların her biri için ayrı bir istemci geliştirilmektedir. (Android için Java, iOS için Objective C ve Web için Jquery Mobile kullanılmaktadır) ve her biri için ayrı bir uzman istihdam edilmektedir. Bu istemcileri geliştirme, birbiriyle eş güdümlü tutma, test etme gibi süreçleri yönetmek hem zor hem uzun zaman alan hem de maliyetli hale gelmektedir. Bazen Android'de pazara sürülen bir özellik IOS tarafında 1-2 ay sonra pazara sulanabilmektedir. Rakiplerimiz sahip oldukları enerjiyi yeni modüller ve özellikler geliştirmeye harcamakta iken, firmamız mobil istemcilerimizi geliştirirken karşılaştığımız zorlukları bertaraf etmeye çalışmakta, bu nedenle zaman ve enerji kaybı yaşanmaktadır. Bu olumsuz durum nedeniyle yabancı rakiplere karşı rekabette geri düşüşler meydana gelmektedir. Fonksiyonel Yetersizlikler; Farklı kullanıcı gruplarından gelen çok sayıda yeni modül ve özellik talebinin olması: Mobilin yaygınlaşması ve ana mecra olması nedeniyle kullanıcılarımızdan gelen çok sayıda talep alınmaktadır. Her ne kadar ürün yönetimi aşamasında bu talepler önceliklendirilse ve sıraya sokulsa bile geliştirme hızı düşük kaldığında daha az özellik geliştirilebilmekte ve pazara sunulabilmektedir. Bu durumda yine rekabette rakiplerimizden geri kalmamıza neden olmaktadır.