AgroUs firması tarımsal üretimde yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi süreçlerine odaklanmıştır. Tarım toprağında, bitki örtüsünden, mahsulden sayısal ve görüntü verilerinin toplanması ve işlenmesini ve stokastik karakteristikleri yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde ele alarak, uygulanabilirliğini geniş ölçekte yapmayı hedef edinmiştir. Bu sayede, üretim artışı, girdi optimizasyonu, sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalara odaklanmaktadır.

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi