Genome Tarımsal Tanı - Ar&Ge – Danışmanlık hem bitkilerde hemde hayvanlarda tüm seviyede moleküler tanımlama yapmaktadır. Bunun yanı sıra sebzelerde önemli hastalıkların fenotipik ve moleküler olarak karakterizasyonu hizmeti firma bünyesinde sunulmaktadır.

Tüm genom dizilemenin yanı sıra ekonomik dizilemeye imkan veren ddrad-Seq yaklaşımı ile sahip olunan genetik materyal SNP seviyesinde karakterize edilebilmektedir. Ayrıca genetik çeşitlilikten haritalamaya kadar birçok biyoinformatik analiz firmamız uzmanları tarafından yapılabilmektedir. Her türlü AB, TUBİTAK, TAGEM, BAP ve özel sektör projelerine destek sağlamaktayız.

Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi