BABYLİFE, Türkiye'de kurulmuş bir anonim şirket olup, dünyadaki en modern teknoloji ile donatılmış ve halen dünya pazarının %80'nini elinde bulunduran THERMOGENESİS sistemlerini Türkiye'de kurmakla yetkili tek kuruluştur.

Gerek otolog gerekse allojenik kordon kanı saklanması çok ciddi, uzun vadeli ve suistimale açık bir konudur.

BABYLİFE bu bilinçle yola çıkıp kendi kordon kanı bankasını açmadan önceki 10 yıllık süreçte Ege Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankalarının Kurulması ve sürdürülmesinde iş birliği yaparak allojenik ve otolog kordon kanı bankacılığı deneyim ve birikimini arttırmıştır.

Halen 120 m2'lik GMP laboratuarında Akdeniz Üniversitesiyerleşkesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

TELEFON: 0 850 532 54 33

E-POSTA: info@babylife.com.tr

https://babylife.com.tr/

Akdeniz Üniversitesi Kampusu TGB-1 Alanı Antalya Teknokent Uluğbey AR-GE Binası Zemin Kat

AR-GE 2 Binası